Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Isophya camptoxypha kobylka vrchovská

Typický biotop
Lúky s rozptýlenou krovitou a stromovou vegetáciou, okraje lesov a rúbaniská, prevažne krovinná a bylinná vegetácia pod stromami a krami, tiež na stromoch rôzneho druhu
Charakter výskytu
Bežný, od podhorských do vysokohorských polôh (2200 m n. m.); V–IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved