Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Chorthippus albomarginatus koník bielopásy

Typický biotop
Hlavne mezofilné a vlhké, menej suchšie lúky, pasienky, úhory a polia od nížin po 1500 m n. m., hlavne na západe a severe krajiny
Charakter výskytu
Bežný; VI-X
Status ochrany
Slovensko tvorí pravdepodobne hybridnú zónu s C. oschei

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved