Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Calliptamus barbarus koník barbarský

Typický biotop
Poznatky na Slovensku sú nedostatočné
Charakter výskytu
Poznatky na Slovensku sú nedostatočné
Status ochrany
DD, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved