Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Aiolopus thalassinus koník štíhly

Typický biotop
Nízke travinno bylinné porasty extenzívne obhospodarovaných lúk, slanísk a pasienkov
Charakter výskytu
Vzácny výskyt, dobre lietajúci druh, zaletujúci vzácne na horské lokality, inak hlavne na juhu Slovenska; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved