Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Xya variegata pasvrček pieskový

Typický biotop
Povrch pôdy a pôda vlhkých piesočnatých brehov jazier, a zaplavených ťažobných jám porastených veľmi riedkou nízkou vegetáciou a bez vegetácie
Charakter výskytu
Na vhodných lokalitách juhu Slovenska hojný; V-X
Status ochrany
LR:nt

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved