Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pteronemobius heydenii svrček močiarny

Typický biotop
Povrch pôdy a pôda vlhkých piesočnatých brehov jazier, močiarov a zaplavených ťažobných jám porastených riedkou vyššou vegetáciou
Charakter výskytu
Vzácny a lokálny výskyt na vhodných lokalitách juhu Slovenska; V-VII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved