Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pholidoptera griseoaptera kobylka hnedkastá

Typický biotop
Travinno-bylinné a krovinné podrasty lesov všetkých polôh, vlhkých až suchých okrajov lesov a lesných svetlín
Charakter výskytu
Najbežnejší druh rodu od nížin až do hôr; VII -XI
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved