Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Stenobothrus crassipes koník krátkokrídly

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty suchých xerotermných lokalít v panónskej oblasti níži a pahorkatín
Charakter výskytu
Ostrovčekovitý výskyt, na vhodných lokalitách juhu Slovenska početný; VII-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved