Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pseudopodisma nagyi koník Nagyov

Typický biotop
Travinno bylinné porasty suchých až mezických lesných lúk a svetlín a pasienkov a okrajov lesov v polohách nad 500 m n. m.
Charakter výskytu
Vzácny; početný na najvhodnejších lokalitách; VI-X
Status ochrany
LR:nt

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved