Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Podisma pedestris koník belasonohý

Typický biotop
Nízke travinno bylinné porasty suchých až mezických lúk , pasienkov a úhorov s výskytom obnaženej pôdy a skál
Charakter výskytu
Vzácny; početný na najvhodnejších lokalitách; VI-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved