Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

O rovnokrídlovcoch

Viaceré druhy živočíchov sú schopné poukazovať svojou prítomnosťou a početnosťou na zachovalosť životného prostredia, špecifických biotopov a v nich prebiehajúce zmeny. Zatiaľ čo stavovce (napr. vtáky, cicavce) indikujú skôr veľkoplošné biotopy na ploche niekoľkých hektárov až kilometrov štvorcových, niektoré skupiny hmyzu dokážu indikovať kvalitu biotopu už na ploche niekoľkých metrov (napr. mokrade a xerotermy). K takýmto indikátorom patria aj viaceré druhy až celé spoločenstvá rovnokrídlovcov.

Hoci v tropických oblastiach sveta tieto živočíchu dokážu občas znepríjemňovať život človeka, u nás na Slovensku sú najmä objektom poznávania princípov fungovania prírody a jej ochrany. S rovnokrídlovcami sa navyše nepochybe spája aj ich estetický rozmer. Presvedčte sa o tom na našich stránkach.

Ortopterofauna Slovenska pozostáva v súčasnosti zo 126 druhov, zo 61 rodov a 8 čeľadí. Z toho podrad Ensifera (kobylky) obsahuje 58 druhov v 30 rodoch, 5 čeľadí a podrad Caelifera (koníky) zahŕňa 68 druhov v 31 rodoch, 3 čeľadí.

Zber údajov v teréne

Druhy rovnokrídlovcov môžeme v teréne registrovať priamo, odchytom do smýkacej sieťky alebo aj akusticky na základe ich špecifickej stridulácie.

Určovanie druhov

Odporúčané kľúče na určovanie druhov:

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. 2005: Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.
Bellmann H. 2006: Der Kosmos Heuschreckenführer. Die Arten Mitteleuropas sicher bestimmen (Kosmos-Naturführer). Kosmos Verlag, Stuttgart.
Bellmann H. 2005: Heuschrecken. Die Stimmen von 61 heimischen Arten. Audio CD.

Interaktívny kľúč na orthoptera.cz